Termeni și Condiții


CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE SC FORTA L&A SRL


Îmi ofer consimțământul în mod expres, liber, neechivoc și în deplină cunoștință de cauză pentru utilizarea datelor mele personale în următoarele scopuri:


 • de a comunica cu mine prin e-mail

 • introducerea datelor mele personale în baza de date proprie a SC FORTA L&A SRL în scopul de a-mi căuta un loc de muncă, înțelegând totodată că SC FORTA L&A SRL nu se obligă să îmi ofere un loc de muncă, să mă trimită la interviuri, să mă plaseze la un loc de muncă.

 • utilizarea datelor mele personale pentru transmiterea unor informații cu privire la ofertele de muncă pe care SC FORTA L&A SRL le are in baza de date si alte informatii care au ca scop cautarea unui loc de muncă.

 • transmiterea datelor personale către persoane juridice - angajatoare, persoane fizice autorizate- angajatoare- colaboratori ai SC FORTA L&A SRL, se vor face doar in cazul in care după ce vă propunem o oferta de muncă și sunteti de acord sa participați la un interviu in vederea unei posibile angajări, interviu care are loc intre dvs. si clientul nostru persoană juridica / persoană fizică autorizată. Acordul dvs. se va face in scris, pe suport de hârtie sau în format electronic, in baza unei declaratii de acord participare la interviu, declaratie care este cuprinsa in DOSARUL DE INTERVIU, acest dosar conținând și un Curriculum Vitae pe care ni-l puneti la dispozitie in format electronic la adresa de e-mail: CV@ e-munca.ro.

 • Datele dvs. personale sunt stocate in siguranta de către SC FORTA L&A SRL, aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor dvs. personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor. Datele dvs. nu vor fi făcute publice,cu excepția cazurilor prevăzute de lege, precum și a cazurilor în care însăși prestarea serviciilor o impune.


Declar pe propria răspundere că:

 • Am fost informat cu privire la categoriile de date cu caracter personal ce pot fi prelucrate de către operator în baza prezentului consimțământ, respectiv: nume, prenume, vârstă, adresa domiciliu, datele complete din cartea de identitate, adresa de e-mail, număr de telefon, IP; experiența profesională, stare civilă, domiciliu, studii și alte date cu caracter personal.

 • Am fost informat cu privire la identitatea Operatorului, respectiv: SC FORTA L&A SRL , cu sediul în Com.Band, str.Oroiului, nr.93, jud.Mureș, Punct de lucru: Tg..Mureș, str.Înfrățirii, Bl.nr.10, ap.26, etaj VI, Jud.Mureș, J26/689/2004; CUI 16361850, precum si persoanelor juridice imputernicite, furnizori servicii de gazduire web si suport tehnic, cu care acesta se
  afla in relatii contractuale.

 • Am fost informat cu privire la datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, respectiv: Laura Almășan , numar de telefon: 0740375911.

 • Am fost informat cu privire la scopul prelucrării datelor personale, conform celor menționate în cuprinsul prezentului document;

 • Am fost informat cu privire la faptul că datele mele personale vor fi stocate pentru o durată de 5 ani de la data înscrierii în baza de date.

 • Am fost informat despre faptul că, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediată în atenția SC FORTA L&A SRL, pe adresa punctului de lucru situat în : Tg.Mureș, str. Infrățirii, bl.nr.10, ap.26,ETAJ VI, jud.Mureș , pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: dreptul de acces la datele mele personale; dreptul de rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării datelor personale, dreptul de a mă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a retrage prezentul consimțământ în orice moment, fără ca legalitatea prelucrării anterior retragerii consimțământului să fie afectată;
  Am fost informat despre dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.